Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opału

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zakład Energetyki Cieplnej,  ul. Kąpielowa 5, 63 – 500 Ostrzeszów

 

ogłasza przetarg w trybie Kodeksu Cywilnego

na cykliczną dostawę opału do kotłowni  ZEC w Ostrzeszów

                                                w sezonie grzewczym 2012/ 2013

Na podstawie art. 138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-­­­­­ Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t. z póżń. zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ustawy.

 

Termin składania ofert upływa 18.05.2012 r. o godz. 10ºº.

Informacja o przetargu – tel.(62) 58 60 401 lub 730 08 95.wew.22,23.

Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEC

i stronie internetowej: www.zec-ostrzeszow.pl ; www.osir-ostrzeszow.plgdzie dostępne są załączniki.

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 2

Umowa

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion