Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opału

 Ostrzeszów, dnia 06.05.2011r.

   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Ostrzeszowie
ul. Kąpielowa 5 Tel. (062) 730-08-95
 
                
Zaprasza do złożenia oferty na dostawę opału do kotłowni ZEC na  terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w sezonie grzewczym 2011/2012.
 
Zamówienie dotyczy dokonywania cyklicznych dostaw opału do kotłowni ZEC w sezonie grzewczym w ilościach :
                        
        miał M II A. typ 31-32.kl. 21-23 ok. 5000 ton o parametrach :
                 wartość opałowa w stanie roboczym min. 21000 - 23000 kJ/kg
                 wartość popiołu w stanie roboczym nie więcej niż  18 %
                 wartość  całkowita siarki w stanie roboczym nie więcej niż 0,60%
                 wilgotność miału 15%
                 granulacja                                                 0-20m
                 zawartość podziarna 0-1mm                    max 20%
                 zawartość podziarna 0-3mm                    max 40%
                 części lotne w stanie analitycznym          min 28%
           

Temperatura mięknięcia popiołu wg B.B -1000ºC

     
 węgiel kamienny orzech w ilości ok. 25 ton o parametrach :
                 wartość opałowa min. 26000 kJ/kg
                 wartość popiołu nie więcej niż 8 %
                 wartość siarki nie więcej niż 0,60 %
 
Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 27.05.2011r. do godziny 10ºº Wybór oferty zostanie dokonany najpóźniej do dnia 31.05.2011r.
 
Przetarg przeprowadzany jest w trybie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 701   i inne).
 
hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion