Wyniki postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

 

OGŁOSZENIE

 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

na roboty budowlane pn.:

 

Modernizacja Kotłowni Miejskiej zlokalizowanej

przy ul. Przemysłowej

oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych

(wraz z zaprojektowaniem)”

 

 

                               Zakład  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

                                                  w Ostrzeszowie

 

 

 

zawiadamia o wyborze oferty

 

METROLOG Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków

 

z ceną 8 988 661,10 zł (brutto)

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: wybór zgodny z przepisami ustawy pzp,

wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu

i złożył najkorzystniejszą ofertę;

 

 

tryb postępowania: przetarg ograniczony,

zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Zestawienie ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na roboty budowlane

pn.: Modernizacja Kotłowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej

oraz budowa sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych

(wraz z zaprojektowaniem)”

oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

 

 

 

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto zł)

Punktacja

przyznana ofertom

w kryterium

CENA – 100%

Łączna punktacja

1

MODERN & KOTŁY  Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 3

28-330 Wodzisław

 

 

 

10 663 410,00


     84,3.pkt x 4

członków komisji

337.2

2

METROLOG Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 97

64-700 Czarnków

 

 

 

8 988 661,10

     100pkt x  4

członków komisji

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion