ZEC - O FIRMIE

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM #2

 

"Transport samochodowy miału węglowego na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie"

 

Ogłoszenie - pobierz


SIWZ - pobierz

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

"Transport samochodowy miału węglowego na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie"

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

 

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozbudowa z przebudową pawilonu gastronomicznego „Zacisze” w Ostrzeszowie”

kliknij

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 

WNIOSEK

 

o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymywanie należytej czystości oraz obsługa szatni Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

kliknij

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

 


 TARYFA 2019

Taryfa obowiązuje od 01 grudnia 2018

 


 

 

Wyniki przetargu na wykonanie przyłącza

i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

 

KLIKNIJ

 

Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie przyłącza
i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

Kliknij

 

Zaproszenie do złożenia oferty na