ZEC - O FIRMIE

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Rozbudowa z przebudową pawilonu gastronomicznego „Zacisze” w Ostrzeszowie”

kliknij

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 

WNIOSEK

 

o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymywanie należytej czystości oraz obsługa szatni Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

kliknij

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

 


 TARYFA 2019

Taryfa obowiązuje od 01 grudnia 2018

 


 

 

Wyniki przetargu na wykonanie przyłącza

i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

 

KLIKNIJ

 

Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie przyłącza
i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

Kliknij

 

Zaproszenie do złożenia oferty na

wykonanie przyłącza  i węzłów cieplnych

do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

 

KLIKNIJ

 


 

Informacja o wynikach przetargu na dostawę opału do Kotłowni Miejskiej ZEC Ostrzeszów

Kliknij

 

Zestawienie złożonych ofert na dostawę opału do Kotłowni Miejskiej ZEC Ostrzeszów

KLIKNIJ

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę opału do Kotłowni Miejskiej ZEC Ostrzeszów w sezonie grzewczym 2017/2018.

 

KLIKNIJ


 

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

POBIERZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
POBIERZ

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w
Ostrzeszowie

 


 

 

 

"Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wczoraj i dziś"

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. powstał 1 października 1998 roku po podziale majątku przedsiębiorstwa komunalnego PGKiM. Firma działa w oparciu o umowę spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 8 czerwca 1998r. – Repertorium A Nr 1819/1998. Właścicielem Zakładu jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, która posiada 100% kapitału zakładowego. Celem istnienia spółki jest zapewnienie miastu Ostrzeszów ekologicznie wytwarzanego ciepła po rynkowo uzasadnionych cenach oraz poprawa jakości świadczonych usług. Drogą do realizacji tych zamierzeń jest wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie ciepłownictwa i likwidację zbędnych kotłowni opalanych paliwem stałym (jak np. kotłowni przy ul. Kwiatowej), które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lokalnego. ZEC Sp. z o.o. jest otwarty na współpracę z każdym odbiorcą ciepła.

Kapitał Zakładowy: 
25 607 500,00 zł

Skład władz ZEC:

Walne Zgromadzenie Wspólników:

  • funkcję WZW pełni Burmistrz Miasta i Gminy,


Rada Nadzorcza:

  • w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób z czego trzy są powołane z UMiG, a dwie reprezentują ZEC Spółka z o.o.,

Zarząd Spółki:

  • Zarząd jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Włodzimierz Drogi.

Darmowy licznik odwiedzin

Dziś kąpielisko będzie:

flaga worp

Czynne od 10 do 20
Woda: 24°C - Powietrze: 29°C


Przewidywania na kolejne dni:

  • 2019-06-21 - Czynne od 10 do 20
  • 2019-06-22 - Czynne od 10 do 20

hotel kemping restauracja basen kryta_plywalnia stadion