ZEC - O FIRMIE

 


 

Przetarg:

Wymiana kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną
w ulicach Kwiatowa i Grunwaldzka
wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych”

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

ZESTAWIENIE OFERT

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE #2

OŚWIADCZENIE #3

 

SIWZ

Projekt Grunwaldzka

Sieć Grunwaldzka

Zestawienie + schematy

Projekt Kwiatowa

Sieć Kwiatowa

Schemat Kwiatowa

Zestawienie Kwiatowa

 


 

 

Ogłoszenie:

"Wymiana kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną

w ulicach Kwiatowa i Grunwaldzka

wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych"

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

SIWZ - pobierz

Sieć Grunwaldzka

Projekt Grunwaldza

Sieć Kwiatowa

Projekt Kwiatowa 

   


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM #2

 

"Transport samochodowy miału węglowego na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie"

 

Ogłoszenie - pobierz


SIWZ - pobierz

 

INORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

"Transport samochodowy miału węglowego na skład opałowy do kotłowni miejskiej w Ostrzeszowie"

 

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

 

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Rozbudowa z przebudową pawilonu gastronomicznego „Zacisze” w Ostrzeszowie”

kliknij

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 

WNIOSEK

 

o określenie warunków przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymywanie należytej czystości oraz obsługa szatni Krytej Pływalni Oceanik w Ostrzeszowie

kliknij

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

 


 TARYFA 2019

Taryfa obowiązuje od 01 grudnia 2018

 


 

 

Wyniki przetargu na wykonanie przyłącza

i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

 

KLIKNIJ

 

Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie przyłącza
i węzłów cieplnych do budynków jednorodzinnych w Ostrzeszowie

Kliknij

 

Zaproszenie do złożenia oferty na